Jostein Sæther

Du kan slå opp på desse arbeida, jf. liste over skriftlege arbeid:

Grunnskulens naturfag som ideologiberande fag. Skulelover, læreplanar, lærebøker og debatt.

Norsk pedagogikks forhold til internasjonale idéstraumdrag i pedagogikk og psykologi i etterkrigstida.

Samandrag og innhaldsliste, dr. philos. avhandling:  Pedagogisk psykologi i undervisningsfaget pedagogikk. - Systematisk skisse. Læreplan-, lærebok- og debattanalyse i norsk lærarskulepedagogikk 1938 - 1974.

Metodeprinsipp og hindringsfaktorar i skolens holdningsarbeid.

Educational psychology as a foundation in teacher education. What is educational psychology about, or what ought it to be?