Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

1824 Hans Nielsen Hauges testamente til sine venner.
1883 Til Christedommens Venner i vort Land.
1906 Broderringens veiledning om fri nattverd.
1920 Calmeyergatemøtet

1923

Hope, Ludvig: Kyrkja og Guds Folk.  

1941

Hyrdebrev
1942 Kirkens Grunn

1942

Brev til Quisling vedr jødeforfølgelsene