Cistercienserne

Grunnleggelse [kart]

Grunnplan

Gudstjenesteliv

Administrasjon

Arkitektur

Gravsteinene

Jordbruk og gartneri

Rekonstruksjon

Tabell
    [norske klostre]

Litteraturliste

 

Tilbake til hovedsiden

Øyvind Andersen og
Oddvar Johan Jensen  (1998),
rev. Oddvar Johan Jensen (2006).

Gudstjenestelivet

Det største rommet i Lysekloster er kirken. Dette er ikke tilfeldig. Gudstjenesten er sentrum i klostertilværelsen. Livsregelen er "Ora et labora" -  bønn og arbeid, der vekten særlig ligger på det første. Kirkerommet har tre hoveddeler: høykoret, koret og kirkeskipet. På hver sin side av kirken er det et lite kapell. Disse kapellene har inngang fra koret i kirken. I tillegg til enklere messer er antageligvis disse kapellene brukt til individuell bønn, og kanskje også som sakramentkappell. I så fall ble det innvidde brødet (hostien) oppbevart der i stedet for i et eget sakramentshus i kirkens kor.

Typisk for de fleste kirkebygg er at kirkeskipet danner en vest-øst-akse hvor alteret ligger lengst mot øst. Hovedinngangen til kirken er i vest. Dette er en del av kirkens billedspråk. Fra vest kommer mennesker inn i Guds hus fra verdens "mørke", altså fra den himmelretningen solen går ned. Fra alteret i øst kommer Kristus til menneskene i eukaristien (nattverden), på samme måte som solen står opp i øst. Solen er et bilde på Kristus, den oppstandene.

For cistercienserne var den daglige messe høydepunktet. Sammen med tidebønnene utgjorde den de åndelige pulsslag for livet i klosteret. Tidebønnene var ikke bare faste bønnetider, men inneholder også et fast ritual. Tidebønnen er bygget opp omkring bibelske tekster, først og fremst fra Salmenes bok i det Gamle Testamentet (GT). Disse salmene ble sunget i vekselsang til gregorianske melodier. Videre har tidebønnene lesetekster fra Bibelen, kollektbønner og forbønner. Tidebønnene har ukessyklus. Det vil si at hver dag i uken har sin faste del i tillegg til den enkelte bønns grunnstamme som er den samme hver dag. Etter endt uke begynner man på nytt den neste. Ellers følger bønnene en årssyklus, det vanlige kirkeår, med sine bestemte bibellesninger og med forskjellige andre variasjoner. I løpet av en uke har man gjennom tidebønnene sunget alle de 150 salmene i GT og gjennom et år har man lest gjennom hele Bibelen! Tiden for de enkelte tidebønner varierer noe etter årstidene.

  Kirken, Lysekloster

 

Messen og de 8 tidebønnene:

  • Vigilie/Matutin (natt)
  • Laudes (daggry)
  • Messen
  • Prim ( 06.00)
  • Ters ( 09.00
  • Sext (12.00)
  • Non (15.00)
  • Vesper (18.00)
  • Completorium