Cistercienserne

Grunnleggelse [kart]

Grunnplan

Gudstjenesteliv

Administrasjon

Arkitektur

Gravsteinene

Jordbruk og gartneri

Rekonstruksjon

Tabell
    [norske klostre]

Litteraturliste

 

Tilbake til hovedsiden

Øyvind Andersen og
Oddvar Johan Jensen  (1998),
rev. Oddvar Johan Jensen (2006).

Lysekloster 1146

Sidene om Lyse kloster er utarbeidet av Øyvind Andersen og Oddvar Johan Jensen  (1998)
og revidert av Oddvar Johan Jensen (2006).

Lysekloster eller "Hellige Maria Kloster i Lyse", som klosteret egentlig heter, ble grunnlagt den  10. juli 1146 av cistercienserne og ligger  i Lysedalen. Det ligger i  landlige og relativt uberørte omgivelser i nåværende Os kommune, ca to mil syd for Bergen sentrum. Klosteret ble bygget etter modell av cistercienser-klostre i England og Frankrike. Lysekloster var ett av fem cistercienserkloster i Norge i middelalderen. De fire andre lå på henholdsvis Hovedøya i Oslo, på øyen Tautra i Trondheimsfjorden, Nonneseter i Bergen og Munkeby i Nord-Trøndelag.

Av de fem cistercienserklostrene som ble grunnlagt  i Norge i middelalderen er ingen bevart i dag. På Hovedøya i Oslofjorden lå det største. Dette ble grunnlagt 18. Mai 1147. Ruinene gir et godt bilde av klosterets størrelse og type. Munkeby kloster i Nord-Trøndelag ble grunnlagt ca 1180. I 1207 ble klosteret på øyen Tautra i Trondheimsfjorden grunnlagt. Dette var et datterkloster av Lysekloster. Det siste av de fem cistercienser klostrene, Nonneseter, lå utenfor det som var middelalderbyen Bergen. Når Nonneseter regnes som det eldste cistercienserkloster i Norge er dette likevel med visse modifikasjoner. Opprinnelig har klosteret vært benediktinsk, men senere, på et ukjent tidspunkt, har det gått over til å være cisterciensisk. Nonneseter er tidligst grunnlagt ca 1130 og senest i begynnelsen av 1140-tallet. Av Nonneseter er det i dag bevart både et lite kapell og tårnfoten av den opprinnelige klosterkirken.

I dag er klosteret nesten helt borte, men de lave ruinene av  grunnmurene som er igjen, gir et godt  inntrykk av klosterets grunnflate og forskjellige rom i grunnplanet.