Litteratur:

Brekke, Nils Georg (red) (1993): Kultur Historisk Vegbok, Hordaland Bergen  s138/39

Schumacher, Jan (1987): Kristendommen i Europa Bind 2: Kirken i middelaldersamfunnet. Oslo  (s. 86 - 105)

Farmer, David (1996): Dictionary of Saints Oxford  (Bendikt av Nursia; Bernard av Clairvaux)

Johnsen, A. O. (1977): De norske cistercienserklostere 1146-1264. Oslo (Det norske videnskapsakademi. II. Hist.-Filos. klasse. Avhandlinger. Ny serie, no. 15).

Nicolaysen, N. (1890): Om Lysekloster og dets ruiner. Udgivet av Foreningen til norske for-tidsmindesmærkers bevaring. Kristiania. I: Kunst og haandverk fra Norges fortid. Suppl

Nybø, M. (1987): Lyse kloster. I: FNFB. Årbok 1987.

Tveit, Nils (1946):  Lysekloster – gjennom 880 år. Bergen  (58s)

 

Lysekloster hovedside

 

.