MOSTER GAMLE KIRKE

Sidene om Moster gamle kirke er utarbeidet av  Oddvar Johan Jensen (2003/04).


Moster gamle kirke er en av de små gamle steinkirkene som stort sett ble bygget i løpet av 1100-tallet. Før dette har det sannsynlig vis vært en eldre trekirke på samme sted. Den kan ha blitt reist så tidlig som rundt 1000-årsskiftet. 1000-årsjubileet for kristningen av Norge ble 1995 lagt til Moster med grunnlag i at Olav Tryggvason startet kristningsverket sitt her. Ikke lenge etter ble det bygget en kirke på stedet, men det har i ettertid vært vanskelig å tidfeste og dokumentere det opprinnelige kirkebygget.

Kirkens historie

Kirkens rom

Pedagosiske
   opplegg

Litteratur

Blyanttegning av E. Skari 1869, etter opptrykk hos J. Meyer 1924, s 183.