Kirkebygg forteller kirkehistorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysekloster

Moster gamle kirke

 

De mange kirkebygg er blader i kirkens historiebok. Deres arkitektur og plassering i landskapet forteller om hvilken plass konge og folk fra gammelt av har villet gi kirken i Norge. Kirkegårdene forteller om de gjenlevendes forhold til sine døde og deres eget syn på døden. Kirkerommet med utstyr og utsmykning av forskjellig slag forteller om det troens liv som har vært levd der og som folk også har båret med seg ellers i livet.

På disse sidene skal et lite utvalg av kirker fra forskjellige tider fortelle litt av sin historie. Antall kirker er sterkt begrenset og vekten ligger på det som har sentral kirkehistorisk interesse.

 

  Faglig ansvarlig
Professor  Oddvar Johan Jensen

Ulvik kirke i Hardanger
Foto 1997