Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Liturgi: 1688  1889  1920  1969  1977 (tabell)

Som en følge av reformasjonen ble liturgien endret vesentlig på flere områder. For Danmark-Norge førte dette til at den såkalte salmemessen etter hvert ble enerådende. Gjennom reformprosessen som førte frem til alterboken av 1920 skjedde det en tilnærming til økumenisk gudstjenesteliv og viktige deler av den gamle prosamesse ble gjeninnført.