Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

kloster_no.jpg (12260 bytes)

Middelalderkloster i Norge

Det er vanskelig for oss å forestille oss hvor sterkt grep kirken hadde på folk i middelalderen. Et anslag på  400 000 mennesker fordelt på 2 000 geistlige omkring år 1300 gir 200 personer pr geistlig.

Munkeordenene var  internasjonale organisasjoner og dannet slik et sterkt nettverk av religiøse og kulturelle bånd til resten av Europa.

 

NIDAROS BISPEDØMME Ble fast bispesete i Olav Kyrres tid.
1028 ?
Benediktinerkloster
Nidarholm ? Knut den store var på pilgrimsferd til Roma og kom hjem 1027. Han grunnla da 2 kloster, ett i England og ett på Holm (Nidarholm), det siste trolig da han ble hyllet til konge i Norge 1028, men dette ble ikke et varig tiltak. Det er også reist tvil om det virkelig ble grunnlagt noe kloster på denne tid.
ca 1100
Benediktinerkloster /
Cluniacenserkloster
St. Laurentii på Nidarholm (Munkholm) Grunnlagt omkr 1100  av Sigurd  Ullstreng i Magnus Barfots tid. Nedlagt 1537.
før1150
Benediktinerkloster
Bakke nonnekloster ved Nidaros Nedlagt 1537 og brant 1564.
1180
Cistercienserkloster
Munkeby kloster ved Levanger Ble trolig nedlagt alt på 1200-tallet. Nevnt som øde og forlatt i 1475.
før 1183
Augustinerkloster
Elgseter kloster Grunnlagt senest 1183, sannsynligvis av erkebiskop Øystein. Brant 1564.
1207
Cisterciencerkloster
St Maria/Tautra kloster, øy i Trondheimsfjorden nord for Trondheim Datterkloster av Lysekloster ved Bergen. Opphørte 1532 og ble sekularisert 1537.
1226
Augustinerkloster?
Reins kloster i Rissa i Sør-Trøndelag Nonnekloster. Opprettet av Skule Bardson på sin gård. Ruiner. Opphørte 1532.
1234
Dominikanerkloster
Dominikanerkloster, Nidaros Ble oppløst undr reformasjonen.
før 1472
Fransiskanerkloster
Fransiskanerkloster, Nidaros Ble opprettet en tid før 1472, brant 1532 og ble oppløst under reformasjonen.
BJØRGVIN BISPEDØMME Selje ble fast bispesete i Olav Kyrres tid, men biskopen bodde mest i Bergen. 1170 ble Sunnivas skrin flyttet dit.
ca 1100
Benediktinerkloster
St Albans, Selja Grunnlagt ca 1100.  Ruiner. Opphørte mellom 1461 og 1474.
ca 1110
Benediktinerkloster
St Michaels/Munkeliv kloster, Bergen. Grunnlagt på Nordnes, antakelig av kong Eystein mens Sigurd var på Jordsalferd i 1107-1110, i alle fall i tidsrommet 1103-1120. Til klostret ble det bygget en Mikaelskirke. Munkeliv var opprinnelig et benediktinerkloster. I tiden 1426-55 og 1478-1531 var det birgittinerkloster. En tid 1455-78 var det i bruk som cistercienserkloster. Klosteret ble brent og revet 1536.
1146
Cisterciensserkloster
St. Mariæ i Lyse, sør for Bergen Grunnlagt av 10. mai engelske cisterciensermunker fra Fountains i York i oppdrag av biskop Sigurd i Bergen. Runolv første abbed. Ruiner.
1148 ?
Cistercienserinnekloster
St. Mariæ kloster i Bergen (Nonneseter), Kanskje også stiftet av biskop Sigurd. Kan være like gammelt som Lysekloster eller eldre. Ble overtall av antonittene 1507 og sekularisert 1528.
1163/64
Augustinerkloster
Helligånds-klosteret på Halsnøy Grunnlagt av Erling Skakke? Nedlagt 1536.
ca 1150 ?
Augustinerkloster
Jonsklosteret, Bergen Må være grunnlagt før 1180-tallet, antakelig i tidsrommet 1150-1180. Det brant i 1489.
1240-tallet ?
Fransiskanerkloster
St Olav kloster, Bergen Kirken brant ned 1248 og ble overgitt til fransiskanerne. Brant igjen i 1270 og ble bygget opp igjen. Nåværende domkirke i Bergen.
før 1247
Dominikanerkloster
Dominikanerklosteret, Bergen Reist på Holmen mellom 1243 og 1247. Det brant i 1528.
STAVANGER BISPEDØMME
før 1160
Augustinerkloster ???
St. Olavs kloster i Stavanger  
etter 1163/64 ?
Augustinerkloster
St Laurentii kloster på Utstein Klosteret er restaurert. Kan ha vært grunnlagt samtidig med augustinerklosteret på Halsenøy.
OSLO BISPEDØMME Oslo ble fast bispedømme i Olav Kyrres tid.
før 1150
Benediktinerkloster
Gimsøy nonnekloster ved Skien Grunnlagt etter 1110 av Dag Eilivsson. Datteren Baugeid den første abedisse. Ble lagt ned etter reformasjonen og brant 1546.
ca 1150 eller før
Benediktinerkloster
St Mariæ/Nonneseter kloster, Oslo Første gang omtalt 1161. Grunnlagt  av Oslo-bispen og lå i gamlebyen.
1147
Cisterciencerkloster
St. Mariæ og Edmunds kloster på Hovedøya, i Oslo-fjorden Grunnlagt  18. mai av engelske cisterciensermunker fra Kirkstead i Lincoln. Klosteret ble plyndret og brent i 1532. Fra 1540 ble det tatt stein derfra til Akershus festning.
etter 1150
Johannitterkloster
Verna kloster, Rygge Klosteret ble opprettet i andre halvdel av 1100-tallet og lå ved Oslofjorden, litt sør for Moss.
før 1181
Augustinerkloster
Kastella kloster ved Konghelle, Bohuslän Grunnlagt før 1181 av Erkebiskop Øysteinnorøst for Konghelle, Bohuslän, Sverige.
før 1190
Premonstratenserkloster
St Olavs kloster, Tønsberg Grunnlagt før 1190.
1239
Dominikanerkloster
Dominikanerklosteret, Oslo Trolig grunnlagt i 1239. Lå i ruinparken og litt av bispeboligen i Oslo.
før 1260
Premonstratenserkloster
Dragsmark kloster (Marieskog) i Bohuslän Grunnlagt av Haakon Haakonson.
før 1272
Fransiskanerklosteret
Konghelle i Konghelle, Bohuslän Fransiskanerkonvent. Det ble grunnlagt før 1272 og oppløst 1532.
før 1236
Fransiskanerkloster
Tønsberg Klosteret ble oppløst 1536.
før 1291
Fransiskanerkloster
Marstrand i Marstrand, Bohuslän Klosteret ble revet i 1532..
før1294
Fransiskanerkloster
Fransiskanerklosteret, Oslo Klosteret ble grunnlagt mellom 1286 og 1294. Var ferdig i 1298. Stod der Gamlebyen kirke nå ligger.
HAMAR BISPEDØMME
før 1511
Dominikanerkloster
Dominikanerklosteret, Hamar Klosteret er først omtalt i 1511 og er det er usikkert nårtid det ble grunnlagt. Det kan ha ligget ved domkirken.

Litteratur: