Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Martin Luther 1483-1546

Født 10. november 1483 i Eisleben, død 18. februar 1546 i samme by.

 

 

1483 Martin Luder født 10. november er helgendagen til Martin av Tours. Den nyfødte ble døpt allerede neste dag og fikk navnet Martin.
1487 Skolegang i Magdeburg
1498-1501 Latinskole i Eisenach
1501-1505 Student i Erfurt
1505 Magister artium
1505 Augustinereremitt i Erfurt 17. juli.
1507 Presteviet i Erfurt
1508 Forflyttes til Wittenberg
1509 Lombardens sentenser
1510-1511 Reiser til Rom
1512 Doctor theologiae
Professor i Den hellige Skrift
Subprior for klosteret
1513-1515 Første salmeforelesninger
1515 Distriktsvikar for sin orden
1515-1516 Romerbrevsforelesninger
1516 Galaterbrevsforelesninger
1517-1518 Hebreerbrevsforelesninger
1517 95 teser om avlaten Reformasjonsdagen 31. oktober er til minne om de såkalte "hammerslag" i Wittenberg, fra da Luther slo opp tesene på slottsdøren. Det er mulig at tesene ble slått opp, men at det først skjedde noen dager senere. Det er ikke dokumentert at de ble slått opp.
1518 En preken om avlat og nåde Tårnopplevelsen: Tidsangivelsen for denne opplevelse av himmelsk avklaring i teologien har variert, fra 1513 eller tidligere til 1518/19. De fleste forskere daterer den i dag til ca 1518.
Heidelbergsamtalene
Møte med Cajetan i Augsburg
Kjetterprosessen starter i Rom
1519 Leipziger disputasen Disputasen med Johan Eck i Leipzig
1520 De reformatoriske hovedskrifter

Dette året skrev Luther en rekke skrifter som klargjorde og befestet reformasjonens innhold. De viktigste er senere kalt de fire reformatoriske hovedskrifter:

 • Til den kristne adel i det tyske riket
 • Om kirkens babyloniske fangenskap
 • Om et kristenmenneskes frihet
 • Preken om de gode gjerninger

Samme år ble de avgjørende skritt tatt i Rom for å lyse Luther i bann:

1520 Exurge Domine

Exsurge Domine, pavebullen med trussel om bann, kom juni 1520.

1520 Pavebullen brennes Den 10. desember brente Luther pavebullen.
1521 Decet Romanum Pontificem Decet Romanum Pontificem, selve bannbullen kom 3. januar 1521
Riksdagen i Worms Møtet fant sted i april 1521.
1521-1522 På Wartburg Luther blir fredløs og skjult på borgen Wartburg av hensyn til sin sikkerhet.
1522 Billedstorm i Wittenberg Luther kommer tilbake fra Wartburg og hoder sine berømte invokavitprekener for å stoppe billedstormerne i Wittenberg.
1522 Septembertestamentet
 • Det nye testamentet oversatt til tysk.
Riksdagen i Nürnberg
1523 Ordning av kirke og gudstjeneste

Dette året kommer flere skrifter som omhandler menighets- og gudstjenestespørsmål:

 • At en kristen menighet har rett og makt til å kalle predikanter.
 • Ordning av menighetskassen i Leisning
 • Om ordningen av gudstjenesten i menigheten
 • Om messens form og kommunionen
1524/25 Bondeopprøret Luthers skrifter mot bøndene er berømt og beryktet.
1525 Det servo arbitrio
1525 Bryllup13. juni Luther og Katharina gifter seg i Wittenberg
1526 Sønnen Johannes (Hans) født 20. mai (1) Johannes (Hans) Luther (1526-1575) er Luthers første barn.
1526-29 Nattverdstrid
1527 Datteren Elisabeth født 10. desember (2) Elisabeth Luther (1527-1528) døde alt 3. august året etter.
1529 Datteren Magdalena født 4. mai (3) Magdalena Luther (1529-1542) døde 20. september
1529 Religionssamtalene i Marburg Dette var den egentlige avslutning på nattverdstriden
1530 Riksdagen i Augsburg Som fredløs kan Luther ikke delta ved forhandlingene i Augsburg. Han sitter på Coburg 16. april - 5. oktober og har kontakt med de andre i Augsburg pr brev.
1530 Hans Luder dør Luthers far, Hans Luder (1458-1530) dør 29. mai.
1531 Margarethe Luder dør Luthers mor, Margarethe Luder, f. Ziegler (1463-1531) dør 30. juni.
1531 Sønnen Martin født 9. november (4) Martin Luther (1531-1565)
1531
 • Galaterbrevsforelesninger
1532 Nürnbergavtalen
1533 Sønnen Paul født 28. januar (5) Paul Luther (1533-1593)
1534 Lutherbibelen
 • Lutherbibelen utgitt for første gang i en samlet utgave
1534 Datteren Margarethe født 17. desember (6) Margarethe Luther (1534-1570)
1536 Wittenbergkonkordien
1537 De Schamlkaldiske artikler
 • Luthers tyske skrifter, 1. bind
1540/41 Religionssamtaler
1541/42 Nikolaus von Amsdorf bikop i Naumburg
1543 Antijødiske skrifter  
1545-1563 Tridentinerkonsilet
1545 Lutherbibelen i ny utgave.
 • Luthers latinske skrifter, 1. bind
 • Lutherbibelen
1546 Luthers død 23. januar: Luther reiser til Eisleben
14. februar: Luthers siste preken
18. februar: Luther dør
22. februar: Luther begravet i Wittenberg