Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Reformasjonstiden ca 1500-1560

Reformasjonen som bevegelse startet med avlatsstriden 1517/18. Konflikten var endelig med bannlysningen av Luther i 1521. Men dette er bare de ytre kirkelige og politiske hendelser. Etter hvert ble også en rekke andre spørsmål like viktig som avlatsstriden.

Reformasjonen ble forberedt gjennom andre reformbevegelser i senmiddelalderen. Renessanse og humanisme på 1300- og 1400-tallet skapte et nytt åndelig klima som reformasjonen kunne vokse frem i ly av.

Mer informasjon om reformasjonstiden:

 

POLITISK HISTORIE
KIRKEHISTORIE
  1466-1536 Erasmus av Rotterdam
1480-1540 Andreas v Karlstadt
1509-1547 Henrik VIII (En) 1517 Avlatsstriden starter 1483-1546 Martin Luther
1513-1521 pave Leo 10
1519-1556 keiser Karl V 1521 riksdagen i Worms 1521 Luther lyses i bann 1484-1531 Huldreich Zwingli
1524/25 Bondeopprøret 1523 lutherske martyrer i Bryssel
1523 ny luthersk liturgi på latin
1488-1525 Thomas Müntzer
1489-1556 Thomas Cranmer
1525-26 Tyndale engelsk bibel 1497-1560 Philipp Melanchthon
1529 riksdagen i Speyer 1526-1529 Nattverdstriden
1529 Luthers katekismer

1523-1534 Klemens 7
1530 riksdagen i Augsburg 1530 Confessio Augustana  
  1534 Suprematslov Engl 1536/62 Confessio Helvetica 1505-1572 John Knox
1509-1564 Jean Calvin
1547-1553 Edvard VI (En) 1537 De schmalkaldiske artikler
1553-1558 Maria Tudor (En) 1546-1547
Den Schmalkaldiske krig
1545-1563 Tridentinerkonsilet
(1545-47+1551-52+1562-63)
Ignasius Loyola 1491/95-1556
  1549 Book of Common Prayer
1558-1603 Elisabeth I (En) 1555 Religionsfreden i Augsburg 1553 De 42 artiler
1559 Confessio Gallicana
  1559 Book of Common Prayer gjeninnf.
1563 De 39 artikler
  1560 Confessio Scoticana
1561 Confessio Belgica
  1567 Confessio Helvertica posterior
1577 Konkordieformelen
1580 Konkordieboken
1598 Nantes edikt
(frihet for hugenotter i Frankrike)