Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Motreformasjon
og ortodoksi 1560-1650

 

Mer informasjon om motreformasjon og ortodoksi:

POLITISK HISTORIE KIRKEHISTORIE
1545-1563 Tridentinerkonsilet
(1545-47+1551-52+1562-63)
1535 Jesuitterord. grunnlegges
1540 Jesuitterord. godkjennes
Ignasius Loyola 1491/95-1556
1577 Konkordieformelen
1580 Konkordieboken
1522-1586 Martin Chemnitz
1528-1590 Jacob Andreae
1555-1621 Johan Arndt
1560-1609 Jacob Arminius
1607-1676 Paul Gerhard
1642 Borgerkrig (En) 1608-1674 John Milton
1609-1669 Rembrant van Rijn
1625-1649 Karl I (En) 1618-1648 30-Śrskrigen 1624-1691 George Fox
1599-1658 Oliver Cromwell   1628-1688 John Bunyan
1660-1685 Karl II (En) 1660 Restaurasjonen (En)
1689-1702 Vilhelm III (En)