Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Pietisme og opplysning 1650-1800

Pietisme og opplysning har samme rot i den nye bevissthet om betydningen av subjektet i erkjennelsen. Mens pietisme forsøker å kombinere den subjektive ansats med ortodoks kristendomsforståelse bygger opplysningsfilosofene radikalt nytt. I Europa går disse bevegelsene mye parallelt. I Danmark-Norge følger i hovedtrekk  opplysningstiden etter pietismen i tid.

Mer informasjon:

POLITISK HISTORIE
KIRKEHISTORIE

Kirke og stat forsøkte sammen å realisere samfunnet som Unum corpus christianum. I løpet av 1600-tallet ble denne tanke sterkt anfektet gjennom grusomme kriger og ny vitenskap

Naturvitenskap og filosofi etablerer etter hvert sitt eget vitenskapelige ståsted uavhengig av kirkens autoritet. Detter trekk styrkes med de store vitenskapelige fremskritt de følgende århundre.

Teologien vender seg mot den indre erfaring av det nye liv. Gjenfødelse og fornyelse blir de sentrale teologiske begrep. Også samfunnet skal fornyes, men gjennom gjennom den enkelte.

1585-1638 Cornelius Jansen
1623-1662 Blaise Pascal
1618-1648 30-årskrigen 1473-1543 Nikolaus Kopernikus
1548-1600 Giordano Bruno
1596-1650 René Descart
1571-1630 Johann Kepler
1571-1630 Gallieo Galilei
1561-1626 Francis Bacon
1642-1727 Isac Newton

PIETISMENS FORLØPERE

1555-1621 Johan Arndt
1629-1693 Christian Scriver

1675 Pia desideria

1705 Pietistiske misjonærer til Trankebar

PIETISMENS FAR

1635-1705 Philip Jacob Spener
1663-1666 kapellan i Strassburg
1666-1683 Sokneprest i Frankfurt am Maim
1670 Private oppbyggelser i Frankfurt
1675 Pia desideria, fortale til Johan Arndts kirkepostille
1686-1691 Hoffpredikant i Dresden
1691-1705 Prost i Berlin

HALLEPIETISMEN

1663-1727 August Hermann Francke
1687 omvendelse
1692 til Halle, professor orientalske språk
1695 grunnlegger de halliske stiftelser
1698 professor ved teologisk fakultet i Halle

RADIKALPIETISMEN

1666-1714 Gottfied Arnold
1699-1700 Upartisk kirke- og kjetterhistorie
1673-1734 Konrad Dippel
1727 Vera demonstratio evangelica

WÜRTENBERGPIETISMEN

1687-1752 Johann Albrecht Bengel
1713 Besøkte bl a Halle
1732 Brødremisjon

HERRNHUTISMEN

1700-1760 Nicolaus von Zinzendorf
1722 Herrnhut grunnlagt
1729 Brødrene Wesley grl. studentforening (metodistene)

METODISMEN

1703-1791 John Wesley
1738 omvendelse

1707-1788 Charles Wesley
1714-1770 George Whitefield

1646-1716 Gottfried Wilhelm Leibniz
1679-1754 Christian Wolff
1694-1768 Samuel Reimarus
1689-1755 Montesquieus
1694-1778 Voltaire
1712-1778 Jean-Jacque Roussau
1724-1804 Immanuel Kant
1729-1781 Ephraim Lessing
1776 Den amerikanske revolusjon
1789 Den franske revolusjon
1786 Søndagsskole (Raikes) 1735-1811 Robert Raikes
1759-1833 William Wilberforce
1761-1834 William Carey
1768-1834 Friedrich Schleiermacher
1770-1831 Georg Wilhelm Friedrich Hegel