Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Kirken i en ny tid 1800-2000

Mer informasjon:

POLITISK HISTORIE
KIRKEHISTORIE
1814-1815 Wienerkongressen 1798-1857 Auguste Comte
1804-1872 Ludvig Feuerbach
1809-1882 Charles Darvin
1818-1883 Karl Marx
1870-1871 tysk-franske krig 1870 1. vatikankonsil
1878 Frelserarmeen 1829-1912 William Booth
1829-1890 Catherine Booth
1884-1976 Rudolf Bultmann
1886-1965 Paul Tillich
1886-1968 Karl Barth
1914-1918 1. verdenskrig 1905-1980 Jean-Paul Sartre
1871-1890 Otto v Bismarck
1883-1945 Benito Mussolini 1939-1945 2. verdenskrig
1948 Menneskerettighetserklæringen
1962-1965 2. vatikankonsil 1958-1963 Johannes 23