Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

 

 

KIRKEHISTORISKE TABELLER

Kirkehistoriske og historiske tabeller finnes i en rekke utgaver. Pensumlitteraturen har en del materiale. Noen tabeller er gjort tilgjengelig på disse sidene. Ellers vises det til litteraturen nedenfor.

 

Oldkirken - ca 500
Middelalderkirken ca. 500-1500 Middelalderkirken i Norge
Reformasjonen ca. 1500-1560 Reformasjonen i Danmark-Norge
Motreformasjon og ortodoksi ca. 1560-1650 1600-tallet i Norge
Pietisme og opplysning ca. 1650-1800 1700-tallet i Norge
Kirken i møte med en ny tid 1800-2000 1800-tallet i Norge
Den økumeniske bevegelse 1900-tallet i Norge

Litteratur: