Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Pedagogiske tekster til undervisning og oppdragelse i Norge


 

1627 Om Børnlærdoms Visitatz i almindelighed. Oc om eenfoldig Skrifttemaal / med nogle nyttige Spørsmaal der hos. Efter D. M. L. rette meening og vijs i dend HErris Jesu Naffn.1627. Skriftet er forfattet av professor H.P. Resen og i første rekke tiltenkt degnene som rettesnor for deres arbeid med undervisningen av ungdommen i sognet.
1748 Kort og eenfoldig Underviisning For Skoleholderne, Om Den Maade, paa hvilken de best kunde lære Børn at læse i Bøger, Saa og Med Barnagtige Ord begynde at tale med dem om GUD og hans Villie til vor Salighed. København 1763 [Bergen 1748] Dette lille skrift må ha ært tiltenkt de nyopprettede seminar i Bergen (Seminarium Catecheticum). I 1751 beretter biskop Erik Pontoppidan til kongen at han har hatt 38 skolelærere på seminaret.
1755/56 Sjeleregister For Haram
Bokfortegnelse for Haram