Historien

NLA (Norsk Lærerakademi) - en kort historisk skisse

I 1946 vedtok Stortinget at Staten skulle overta all lærerutdanning i Norge. Dette førte til at den siste lærerskolen på kristen grunn, Oslo lærerskole, ble statlig. Den var til da eid av Det norske lutherske indremisjonsselskap. Med dette var tradisjonen med egne kristne, private lærerskoler fra 1890-tallet brutt.

Tanken om kristen innsats innen lærerutdanning levde imidlertid videre, og i 1961 ble det lagt fram et forslag om etablering av en lærerhøgskole for kristendomsstudium og pedagogikk.

Noen år senere, i 1965, samlet Aksjonen for kristendomsfagets plass i skolen 725.000 underskrifter. Aksjonen ble en viktig motiverende faktor for etablering av "Lærerakademiet".

I 1965/66 ble planene meislet ut for en ny institusjon: Norsk Lærerakademi for kristendomsstudium og pedagogikk. Den formelle etableringen skjedde 12. desember 1966. Eierne var Det norske lutherske Indremisjonsselskap (i dag Normisjon), Den norske Santalmisjon (i dag Normisjon), Norsk Luthersk Missjonssamband, Det Vestlandske Indremisjonsforbund (i dag Indremisjonsforbundet), Norges Kr. Student- og skoleungdomslag, Norsk Søndagsskoleforbund og fra sommeren 1969 også Det Norske Misjonsselskap som så langt bare hadde deltatt uforpliktende.

Når stedsvalget ble Bergen var argumentene bl.a. at Universitetet da ikke hadde undervisning i kristendomskunnskap eller pedagogikk. Samtidig var denne lokalisering et kompromiss for å minske spenningen i forhold til MF (Det Teologiske Menighetsfakultet) som i utgangspunktet ikke ønsket en slik institusjon. Også IKOs ledelse (Institutt for Kristen Oppseding) var i starten mot opprettelsen av NLA.

I juli 1968 godkjente departementet utdanningen i kristendomskunnskap ved NLA, i første omgang bare for året 1968/69. Statsråds Bondeviks avgjørelse skapte strid ikke bare politisk men også innen det kirkelige landskapet. Ikke minst var motstanden stor i media. VG skrev at NLA "er en truende ulykke for skolen."

I september 1968 startet NLA undervisning i leide lokaler, i Johannes menighetshjem sentralt i Bergen.

I 1970 fikk NLA overdratt en eiendom i Amalie Skrams vei i bydelen Sandviken. Her ble nytt bygg reist. Det sto ferdig i 1976.

Våren 1971 hadde NLA blitt tildelt eksamensrett i kristendomsfaget, grunnfag og mellomfag, i 1977 også for pedagogikk på tilsvarende nivåer. I 1982 ble hovedfagseksamener godkjent både i kristendom og pedagogikk.

I oktober 1993 vedtok representantskapet for NLA å etablere en ny lærerutdannig i Bergen. Tre år seinere, høsten 1996, startet NLA Lærerhøgskolen (NLA LH) opp på tidligere Vestlandsheimen i bydelen Åsane. Etter en tid fikk skolen kjøpe seks av byggene her med tilstøtende landareal. To dager før høgskolen ble åpnet, kom meldingen om eksamensrett.

NLA Lærerhøgskolen har tre eierorganisasjoner: Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Indremisjonsforbundet.

Fra 1997 og framover ble flere nye fagtilbud godkjent ved NLA Høgskolen, bl.a Interkulturell forståelse.

NLA Lærerhøgskolen fikk fra høsten 1998 godkjenning og eksamensrett for førskolelærerutdanning.

Våren 2002 kunne NLA Høgskolen ta i bruk et nybygg, kostnadsregnet til ca. 15 mill.kr.