ULIKE MOTIVER FOR Å HA/FÅ BARN

Studer utsagnene nedenfor. Vurder om det er motiver som mangler. Skriv dem
eventuelt nederst på skjemaet (nr. 10).
Vurder hvert utsagns aktualitet i Norge i dag: Hvor mange tror du mener dette ?
lag en kopi av dette skjemaet slik at du kan skrive i det, og
skriv inn X i den rubrikken som du mener er rett:

Ingen tenker/føler slik
Noen        "
Mange      "
Alle          "

MOTIV, SOM ER AKTUELT FOR Ingen Noen Mange Alle  
1. Når jeg blir gammel, vil det være godt å ha barn som kan besøke meg og hjelpe meg.          
2. Jeg ønsker å tjene penger (leie ut livmoren)          
3. Jeg vil gjerne bli sterkere knyttet til den som jeg har barn sammen med          
4. Jeg vil gjerne finne noe av meg selv igjen i barnet          
5. Min slekt må føres videre          
6. Jeg vil ha en arving som kan overta gården/håndverket/forretningen/..          
7. Jeg ønsker å vise omsorg og gi kjærlighet          
8. Jeg vil at livet skal føres videre. Det inneholder tross alt noe godt          
9. Jeg tror at Gud vil livet og har skapt oss til å være medarbeidere i skaperverket          
10.

 

         

 

Hva mener du selv? Vil du ha barn, og eventuelt hvorfor?