Stein M. Wivestad 15.04.11

Elliot W. Eisner: Pedagogisk forskning som
kunstkritikk

1. Biografi og litteratur

F�dt i 1933. Professor ved Stanford i California fra 1970.

2. Hensikten med The enlightened eye, 1991/98:

Bidra til at forskere "ser" mer nyansert og skriver for � hjelpe andre til � se og forst� og forbedre det som foreg�r i praksis.

4. Vanlig empiristisk - teknologisk forskning b�r suppleres med en empirisk - opplysende forskning

Alf Pr�ysen: Geitekillingen som kunne telle til ti. I: Barnas beste: Godnattboken (s. 44-55). Oslo: Cappelen, 1981.

J�rgen Moe: Den gamle mester. B. Jensen (red.), Norske dikt, bd. 2. (s. 204-205). Oslo: Gyldendal

5. Pedagogisk kjennerskap (d�mmekraft) og kritikk

med vinskj�nneren og kunstkritikeren som forbilde.

6. Eksempler p� kritikk av pedagogisk

m�lsetting NPT 1997, s. 350-361; NPT 1998, s. 286-293

organisering

valg av innhold

undervisning og oppdragelse

pr�ving og kontroll

7. Fire dimensjoner i en konstruktiv kritikk:

Victor Vasarely (1908-1997). Ungarsk-fransk maler. Museum i Ch�teau de Gourdes, Vaucluse, Provence.

deskripsjon – gj�re erfaringen n�rv�rende, "synlig"

interpretasjon – forst� meningen

evaluering – vurdere danningsverdien

tematisering – se sammenhengen med
grunnleggende begreper

8. Gyldig (valid) kritikk er en begrunnet antakelse
som

er sammenhengende (koherent) i form og innhold
deles av flere kritikere
utfordrer leseren til � gj�re egne nyanserte erfaringer

9. Metodiske konsekvenser for empirisk forskning

 

Litteratur:

Harbo, T., Lysne, A. og Stenhouse, L. (red.). (1975). Artikler av Elliot W. Eisner: Skolens oppgave. Oslo:Ashehoug. NL� 370.04 E

http://www.stanford.edu/dept/SUSE/faculty/faculty/eisner.html

Eisner, E. W. (1999). The uses and limits of performance assessment, PDK. http://www.pdkintl.org/kappan/keis9905.htm

What Does It Mean to Say a School Is Doing Well?, by Elliot W. Eisner, PDK, January 2001 � Volume 82 � Number 5, p. 367-373.