Stein M. Wivestad 25.08.11

Henvisning til artikler o.l. hentet fra Internett

Stort sett f�lger man vanlige regler b�de i tekst og litteraturliste. Hvis det fins en forfatter, skal han/hun oppgis (S�ther, 1998). Ellers kan en bruke Overskriften som ordningsord i litteraturlisten og eventuelt en forkortet utgave i teksten (Soria …, 1994). Dato for n�r Internettsiden ble laget/forandret, fins som regel nederst p� f�rste side (index-siden), men kan ogs� v�re markert p� den enkelte side. I tillegg m� det oppgis n�r du selv lastet ned informasjonen og fra hvilken Internett-adresse. Klikk p� adressen, kopier og lim inn i litteraturlisten. Ikke skriv punktum etter adressen.

Eksempler:

Soria Moria slott (1994). I: Asbj�rnsen og Moe's Norske folkeeventyr. Innskrevet og
     rettet av Kjell Nedrelid
. Hentet 12. nov. 1999 fra
     http://www.lysator.liu.se/runeberg/folkeven/046.html
S�ther, J. (1998). Norsk pedagogikks forhold til internasjonale id�straumdrag i
     pedagogikk og psykologi i etterkrigstida. Manuskript. (Pr�veforelesing over
     oppgitt emne for dr. philos. graden); 11 s. Hentet 12. nov. 1999 fra
     http://gammelweb.nla.no/js/newpage1.htm