Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Kirkehistoriske- og historiske tabeller,
finnes i en rekke utgaver. De kan være nyttige hjelpemidler til å skaffe oversikt. Pensumlitteraturen gir noe hjelp. Noen tabeller er gjort tilgjengelig på disse sidene. Ellers vises det til litteraturen nedenfor.

Til å orientere seg i tabellene benyttes menyen til venstre.
Det er også utarbeidet en egen indeks for oversiktens skyld.

 

Litteratur:

  • Haraldsø, B.: Årstallsliste til kirkehistorien. Oslo 1983.
  • Mykland, K. (red.): Norges historie. Bd 15 Historisk Atlas. Oversikter, årstall, tabeller. J.W. Cappelens Forlag a.s. Oslo 1980.