Cistercienserne

Grunnleggelse [kart]

Grunnplan

Gudstjenesteliv

Administrasjon

Arkitektur

Gravsteinene

Jordbruk og gartneri

Rekonstruksjon

Tabell
    [norske klostre]

Litteraturliste

 

Tilbake til hovedsiden

Øyvind Andersen og
Oddvar Johan Jensen  (1998),
rev. Oddvar Johan Jensen (2006).

Lyseklosters gravstener

Det ble  etter hvert vanlig i middelalderen at mennesker var gravlagt  inne i kirkene. Men det var som regel bare fremstående personer som fikk denne ære. Dette kunne være geistlige eller borgere som hadde gitt gaver til kirken. Det er mulig at Bergens-biskopen Sigurd, grunnleggeren av Lysekloster, er gravlagt i høykoret i klosteret. Hvis dette stemmer, er graven fra ca 1156.

I Lysekloster er det funnet ca 13 graver. Omkring halvparten av dem ligger i nordre kapell, tre av dem i kapittelsalen, tre i korsgangen og to i høykoret. Felles for alle er at gravens lengderetning ligger på en øst-vest akse. Den avdøde er lagt ned i graven slik at han "ser" mot øst. Den kristnes tro på Jesu komme og legemets oppstandelse er her bakgrunnen. Poenget er det samme som ved kirkens øst-vest orientering. Kristus skal komme igjen på dommens dag fra øst, fra der solen står opp.

Det har også vært en kirkegård knyttet til klosteret. Denne er det i dag ikke noen rester etter, men den har antagelig lagt nord-nordøst for kirken. Her har sikkert både munker og folk fra lokalbefolkningen blitt gravlagt.Dobbelgrav, Lysekloster

Bare to av gravene kan identifiseres. Det er to av de tre gravene i korsgangen, en dobbelgrav der gravsteinen er bevart. På steinen stod det: "Sigurdr og Sigrid. Her hviler to ærverdige ektefolk, Sigurd bonde på Jåstad og Sigrid, kongen sin frende, konen hans. Gud velsigne sjelen til dem begge." Graven kan være fra ca 1300. Vi kan ikke se bort fra at gravplassen er kjøpt. Ikke hvem som helst som fikk kjøpe seg grav i klosteret, men Sigrid var kongens frende.

Disse to gravene på bildet ligger til venstre for alteret i høykoret i kirken. Svært fremstående mennesker må ha vært gravlagt her. I en av disse to gravene har kanskje biskop Sigurd lagt.